Autor: Magdalena Pawelec

12 dni pracy zdalnej w ciągu roku

Na swój wniosek zatrudnieni będą mogli świadczyć pracę zdalną bez spełniania wymogów zawartych w przepisach, w tym między innymi bez rekompensaty za prąd. Home office będzie odbywał się w wymiarze 12 dni w roku. Pomysły te są zawarte w projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Celem jest wprowadzenie na […]

Ulgi podatkowe zachęcające emerytów do kontynuowania pracy

Jak wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina – rząd planuje wprowadzenie ulg podatkowych, które mają zachęcić emerytów do kontynuowania pracy. „Ulgi podatkowe, którymi będziemy zachęcać osoby wchodzące w wiek emerytalny do tego, żeby nie decydowały się na przejście na emeryturę, żeby decydowały się na kontynuację pracy. To jest element, który […]

Od 16 maja płatnicy poinformują ZUS o zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Od 16 maja 2021 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy systemowej, która nakłada na płatników obowiązek zamieszczania w formularzach zgłoszeń do ubezpieczeń 6-cyfrowego kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. W związku z tym zmienią się formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek, którzy zgłaszają osoby do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, […]

Reguły szczepień w miejscu pracy

Szczepienia w firmach mają ruszyć 10 maja. Szczepionka będzie podawana nie tylko osobom zatrudnionym, ale także członkom ich rodzin. Zakłady pracy będą mogły zgłaszać gotowość do szczepień od 4 maja poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W ubiegłym tygodniu zebrało się posiedzenie Rady Przedsiębiorczości zorganizowane w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, na […]

Szczepienia w firmach także dla członków rodzin

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii – Jarosław Gowin oraz przedstawiciele organizacji pracodawców poinformowali, że punkty szczepień będą zlokalizowane w firmach, w których będzie co najmniej 500 chętnych osób. Szczepienia mają ruszyć od 10 maja. Jak się okazuje, szczepionka będzie podawana nie tylko osobom zatrudnionym, ale także członkom ich rodzin. Wiek nie będzie miał […]

Konsekwencje za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie

Niezłożenie oświadczenia majątkowego o czasie może pociągnąć za sobą surowe konsekwencje. Informujemy, kiedy mijają terminy i co grozi za ich niedotrzymanie. 30 kwietnia mija najbliższy termin na złożenie oświadczenia majątkowego. Dokument należy złożyć według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co więcej, wymagane jest dołączenie zeznania o wysokości dochodu w […]

Dopłaty od państwa nie zależą od okresu oszczędzania w PPK

W 2021 roku zgodnie z ustawą z dnia 04 października 2018 roku, w zakładach pracy wprowadzono tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK). Co w sytuacji, gdy pracownik zostanie zapisany do programu w maju bieżącego roku? Czy otrzyma od państwa dopłatę roczną za 2021 rok? Przy ustalaniu dopłaty rocznej nie ma znaczenia fakt, kiedy rozpoczęto […]

Przesunięcie terminu sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020

Ministerstwo Finansów wprowadza ważną zmianę dla firm. Wychodząc naprzeciw postulatom, które zgłaszają księgowi oraz przedsiębiorcy, wydłuża termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. Resort wziął pod uwagę trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i podjął decyzję o przedłużeniu czasu na złożenie sprawozdania finansowego dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit o 3 miesiące, a sektora […]

Minister zdrowia apeluje do pracodawców o pracę zdalną

Adam Niedzielski chce ograniczyć mobilność Polaków, a tym samym transmisję koronawirusa. W związku z tym minister zdrowia zaapelował do pracodawców, by wszędzie tam, gdzie to możliwe, wprowadzili ponownie pracę zdalną. Obostrzenia Podczas wczorajszej konferencji szef resortu zdrowia ogłosił objęcie całej Polski restrykcjami, które dotychczas obowiązywały w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim. Obostrzenia na terenie kraju […]

Rezygnacja z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne dla wszystkich pracowników. Decyzję o rezygnacji można złożyć, wypełniając odpowiednią deklarację. Można tego dokonać zarówno przed zawarciem przez pracodawcę, a w imieniu pracownika umowy o uczestnictwie w PPK, jak i po jej podpisaniu. Rezygnować i powracać do uczestnictwa można wielokrotnie. Wpłaty do PPK Automatycznie do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostają zapisani […]